ÅT VAR OCH EN GAV HAN GÅVOR..

Visst är det lätt att tänka att jag inte har så mycket att bidra med i den kristna församlingen. Frågorna som vi alla kämpar med är ofta vem är jag, vad kan jag göra, och vilken är min uppgift egentligen.
Helge From skrev så här: ”Jag är så rädd för att bli en upptäckt oförmåga att jag hellre fortsättter med att vara en oupptäckt förmåga.”
Men att gräva ner de talenter du har fått blir varken dig eller någon annan till välsignelse.
Nya testamentet beskriver församlingen som en kropp. Om inte en kroppsdel fungerar som den ska så måste den övriga kroppen kompensera för att bära ”barlasten”. Ju fler som inte är i tjänst i en församling desto mer måste den övriga kroppen anstränga sig för att fungera extra mycket för att kompensera det som andra skulle bidragit med.
Alla människor är skapade med olika talanger och gåvor, dem ska vi använda i församlingen och bland de människor vi möter. Vi får vara olika och fungerar på olika sätt och därför behövs vi alla.
Men som kristna har vi också fått en andlig utrustning, det som bibeln kallar för andliga nådegåvor.
Precis som ni hör på namnet så är det gåvor som man får av nåd, inte på vad vi kan eller förmår i egen kraft. Det står att vi ska söka dem och vilja få dessa gåvor. Varför är det så viktigt? För att församlingen ska växa och utrustas till den tjänst vi har som kristna.
Jag tror att vi behöver hjälpa varandra att bli mer utrustade i den tid vi lever i. Det gör vi genom undervisning, men också genom att be för varandra och uppmuntra varandra att våga använda de gåvor vi har.
Under hösten kommer vi mötas 4 kvällar för att läsa bibeln om detta ämne. Vi vill också ge utrymme för lovsång och förbön där vi kan stötta och uppmuntra varandra. Hoppas att du vill komma och vara med och bli andligt utrustad.
Sylvia Silverdahl