Hjälp utvisad familj!

Kära församlingsmedlem!

Arbetet bland våra asylsökande vänner i Mellansel innebär såväl glädje som vånda. Den 14 oktober blev en familj tvungna att lämna Mellansel för att avvisas till sitt hemland Kosovo. Vi är många som fått en fin relation med familjen, de har varit flitiga besökare vid gudstjänster och övriga sammankomster. Vi känner sorg över att de måste lämna oss och inte minst för barnen som anpassat sig till våra förhållanden. Migrationens lagstiftning är ibland svidande hård och tar inte hänsyn till vare sig sjukdom eller andra ömmande skäl.

En familj med fyra barn som inte kan återvända till sin hemtrakt i Kosovo på grund av hot, våld och andra trakasserier som de utsattes för och som ledde till att de valde att fly och söka asyl i Sverige. De kommer därför att bosätta sig och leva anonymt i landet. Genom ett nätverk av vänner har en bostad kunnat hyras. Familjens situation blir givetvis mycket svår, inte minst ekonomiskt. Vi kommer att försöka ordna ett arbetstillstånd för maken så att familjen ska kunna återvända och börja en ny framtid i Sverige. I avvaktan på detta tillstånd behöver familjen bidrag till sin försörjning.

Syfte med denna medlemsinformation är att ge dig möjlighet att hjälpa familjen ekonomiskt. Känner du att du vill bidra så använd Framtidskyrkans konto för mission 6318-765122308 och ange ”framtid”. Tack för ditt stöd!

Hans Eriksson