Församlingsdag 2015

Församlingsdag 20150822 (63) Församlingsdag 20150822 (25) Församlingsdag 20150822 (13) Församlingsdag 20150822 (2)

Församlingsdag 20150822 (1)

Vi var ca 120 stycken som samlades på Prästänget för en uppakt med ett åldersspann från 6 mån upptill 80 år, härligt med en sådan bredd. En dag med tid för reflektioner och möten.

/MS