Naturlig församlingstillväxt

Hur kan en församling växa?

Vi kan inte åstadkomma församlingstillväxt. Men vi kan vara med om att frigöra den potential som finns i församlingen.

Finns det hinder i vägen som vi kan vara med om att ta bort? Vad säger Bibeln om detta. Det vi vet är att det är bara Gud som kan ge växten! Höstens undervisning under tre lördagkvällar kommer att handla om detta. Kvällarna kommer att bestå av tre delar Undervisning, Lovsång och Förbön. Prioritera du också att vara med!!!

24 september  18.30  HÄNGIVEN ANDLIGHET

22 oktober      18.30  INSPIRERANDE GUDSTJÄNSTER

26 november   18.30  LIVSNÄRA SMÅGRUPPER

Sylvia