Bildligt talat

Det finns många bilder/liknelser om vem Jesus är. Han är livets bröd…livets vatten…världens ljus o.s.v. Dessa liknelser är till för att förklara ett övernaturligt fenomen som egentligen är för stort för människor att begripa.

Jag har nyligen köpt ett antivirusprogram. Min dator var infekterad av virus och jag hade försökt på egen hand att ta hand om problemen. Till slut var datorn så infekterad att jag beslöt att införskaffa ett antivirusprogram. Det var en väldig lättnad att få installera det nya programmet som helt enkelt tog hand om mina virus. Mina tankar kring detta är:

Jesus är världens antivirusprogram. Först tas alla virus bort och sedan skyddas man mot nya virus, vilket i sin tur leder till en lättnad hos den som installerar det.

Denna liknelse är som allt bildspråk haltande men den gav mig en ny aspekt på vad det innebär att vara kristen. Prova tanken! Uppdatera virusskyddet!

/Anders Yngvesson