Kåseri

Slentrian*

Det finns så mycket inom kristna kretsar som görs slentrianmässigt.
På senare tid har man faktiskt börjat prata om detta problem.
Ja man pratar om det så mycket så att det nästan har blivit slentrian av att prata om slentrian.
I stället för att bara prata om problemen borde man försöka att göra något åt dem.
Men det skulle förmodligen bara leda till att man så småningom skulle försöka göra något åt slentrianmässighet av ren slentrian.

*Slentrian= stelnad vana, själlös rutin (enligt Svenska Akademiens ordlista)

/Anders Yngvesson