WebbRadio-Release

Så kan vi äntligen presentera vår nya WebbRadio här på Bönhuset.com. Förhoppningsvis ska denna bli lättare att administrera än den förra och underlätta för vidareutveckling av både spelare och utbud.

Denna fungerar precis som den förra. Du måste ha Adobe Flash (minst version 8) installerat i din dator. De flesta har redan Flash installerat. Om spelaren inte visas är det troligast att du inte har det. Klicka på nedanstående knapp för att ladda hem den senaste versionen.

Gå till Adobes hemsida och ladda hem Flash

Till höger, när du startat spelaren, visas en lista med ljudklipp som du kan lyssna på genom att klicka. Längst nere till vänster hittar du själva spelaren där du kan starta, pausa, spola, öka/sänka ljudet. I den ”stora” svarta rutan dyker det upp en bild som tillhör det ljud du spelar upp, om där finns en bild vill säga.

Några små viktiga detaljer angående spelaren är att när du klickar på en predikan i listan på höger sida kommer den att först ladda in predikan och sedan ”buffra” ljudet. Detta görs för att ljudet inte ska hacka, därför tar det ett par sekunder innan du hör något. Men misströsta ej, ljudet kommer.

Det är mycket värdefullt för oss om ni skriver några rader i ett mail; om hur spelaren fungerar mm.

Räkna med att spelaren kan förändras något med tiden, både till utseende och funktion. Vi kommer att fylla på med fler predikningar framöver.

/Webbgruppen =)