Bönhuset fullsatt vid årets första Gudstjänst i Gottne

Söndagen den 5/1 hölls Gottnes första Gudstjänst för år 2014 på Bönhuset. Det var, som rubriken antyder, en välbesökt Gudstjänst.  Det var heller inte vilken Gudstjänst som helst. Det var nämligen en ekumenisk årshögtid.

Ja det var alltså en ekumenisk Gudstjänst  som firades tillsammans med Mo församling samt EFS Mellansel. Vi fick tacka för det år som gått men också blicka framåt och be för det som ligger framför.

Temat i Söndags var ”Guds hus”. Guds hus består inte av fysiska väggar, utan det är vi människor som är Guds hus och Gud bor i oss. Detta framlyftes i såväl inledningen av Christer Westman, i ”Barnens minuter” av Margareta Svensson och i predikan av Jonas Byström. Jonas drog paralleller i sin predikan till ett fungerande hem och en fungerande familj. I ett fungerande hem finns en trygghet och ett lugn där vi kan vara oss själva inför varandra. Så ska det få vara i församlingen också och vi behöver ta in människor i den familjen. När man har en tro och delar den med andra så växer tron. Jonas läste från Filipperbrevet 2:1-5 där det finns anvisningar till församlingen.

Nattvard firades under Birgitta Blomqvists ledning. Under nattvardsstunden fanns möjlighet till personlig förbön

Till psalmerna spelade den nyutbildade kantorn Ivar Nordlander.

I slutet av Gudstjänsten hölls en förbönsstund för det nya året där flera områden och böneämnen blev nämnda.

Jag avslutar denna artikel med att citera Jonas Byström: ”Vi vet inte vad 2014 kommer att innehålla men det vi vet är att Gud vill vara nära oss”.

Christer Westman hälsar välkommen och läser ett inledningsord från  1 Konungaboken 8:20-30
Christer Westman hälsar välkommen och läser ett inledningsord från 1 Konungaboken 8:20-30  ”Guds hus är viktiga samlingsplatser. Gud bor inte där men han bor i sin församling- i oss.”
Rewind gör sig klara för att leda församlingen i en stund av Lovsång
Rewind gör sig klara för att leda församlingen i en stund av Lovsång
Jonas Byström är tillbaka efter föräldraledighet och predikade vid Söndagens ekumeniska årshögtid.
Jonas Byström är tillbaka efter föräldraledighet och predikade vid Söndagens ekumeniska årshögtid.
Birgitta Blomqvist höll i nattvardsfirandet
Birgitta Blomqvist höll i nattvardsfirandet

 

 

/Samuel Söderberg