När är ”nya” NBC klart?

Stor aktivitet har det varit hos NBC i Gottne den senaste tiden. Lokalerna byggs ut, och hela verksamheten kommer att flytta till den nya byggnaden som är ihopbyggd med gamla Filadelfia. Ändamålsenliga och praktiska lokaler allt samlat i en byggnad på samma sida av vägen.

Hur går det Anders?

Under mars och april kommer tillbyggnaden att färdigställas. Det arbete som är kvar innan själva flytten kan påbörjas är: målning, el-installation och ventilation. Under april är vi i stort behov av frivilliga som kan hjälpa till med flytten. Kontakta oss så berättar vi hur ni kan hjälpa till.

/Anders Yngvesson

Föreståndare

[display-gallery size=”medium”]