Framtidskyrkans asylarbete

Asylarbetet i Mellansel

 

I september 2013 kom de första asylsökande, ett 70-tal, till Mellansel. Det var en gråvädersdag och regnet hängde i luften. Förmodligen kändes det rätt kymigt att kliva ur bussen i lilla Mellansel efter en lång och ansträngande flykt från ett krigshärjat land. Kanske en viss lättnad infann sig när de välkomnades av några av Framtidskyrkans medlemmar!

Förberedelserna här i Mellansel inför mottagande hade pågått ca ett halvår genom bildandet av en nätverksgrupp som kom att kallas Medmänniskor i Mellansel (MM). I den gruppen ingår näringslivet, handeln, MIF och kyrkorna. Nätverket samlas till möte första torsdagen varje månad och mötet är öppet för alla. Vid dessa träffar deltar även representanter från Kommunen och Migrationsverket.

Mycket snabbt arrangerade MM en träff för samtliga asylsökande, där de fick allsidig information om regler, aktiviteter, skolor mm och de fick också möjlighet att ställa frågor.

Genom MM,s förberedelser kunde olika verksamheter börja omsättas i praktiken direkt efter ankomsten. De första aktiviteterna bestod i ett asylcafé i Filadelfiakyrkan och folkdans i MIF,s lokaler. Asylcaféet utökades så småningom med svenskundervisning.

Efterhand har antalet asylsökande ökat och i dagsläget finns det drygt 300., varav ett 40-tal barn. Migrationsverket minskar nu asylplatserna i landet, men så vitt vi vet kommer det inte att beröra Mellansel.

I dagsläget pågår nästa dagliga aktiviteter för våra asylsökande vänner. Asylcafé med svenskundervisning varje tisdag, folkdans måndagskvällar, hobbygrupper, sy-och träslöjd varje torsdag, ytterligare svenskundervisning några kvällar i veckan, inköpsresor till NBC för att nu nämna något om de dagliga verksamheterna. Till detta kommer de sociala kontakterna där hjälp ges i asylförloppet med Migrationsverket, kontakter med myndigheter, sjukhus etc . Ett mångsidigt arbete där många ideella krafter ställer upp för att hjälpa och lindra i svåra situationer.

Framtidskyrkan har många engagerade medlemmar i dessa processer och det känns givetvis naturligt att kyrkan engagerar sig och sträcker ut en hjälpande hand till de som mest behöver det.

/Hans Eriksson